rom|eng|rus 
Caută internet site Google
StartDespre OND ActivitatiParteneriIndicatoriDocumenteNoutatiAnunturiDespre droguri
Utilizarea problematica a drogurilor

Conform definiţiei CEMDAD (EMCDDA), utilizarea problematică a drogurilor este definită drept  utilizarea intravenoasă a drogurilor sau utilizarea de lungă durată/sistematică a opiaceelor, cocainei şi/sau amfetaminelor. Pentru ţările Uniunii Europene cele mai mari probleme legate de consumul de droguri sunt cauzate de utilizarea heroinei şi altor opiacee. Substanţele care cauzează probleme de sănătate sau sociale, la fel şi căile de administrare diferă de la ţară la ţară. Din aceste considerente s-a ajuns la concluzia că toate categoriile de probleme generate de consumul opiaceelor, cocainei şi/sau amfetaminelor, necorelat cu calea de administrare a acestora vor fi referite la utilizarea problematică a drogurilor.  

Este important ca fiecare ţară să-şi stabilească o definiţie, ajustată la cerinţele internaţionale. Aceasta este una dintre sarcinile de viitor ale Republicii Moldova. În acest context se va ţine cont de profilul ţării cât priveşte tipul drogurilor în circuitul şi consumul ilicit. 

Acest site a fost elaborat cu suportul UE in cadrul programului de asistenta pentru prevenirea abuzului si traficului de droguri in Belarus, Ucarina si Moldova (Programul BUMAD), finantat de UE si co-finantat si implementat de PNUD Moldova

OBSERVATORUL NAŢIONAL PENTRU DRODURI
MD-2009, mun.Chişinău,  str.A.Cosmescu, 3
Tel: +373 (22) 73-96-78
Fax: +373 (22) 73-51-25
e-mail: drugs@monitoring.mednet.md