rom|eng|rus 
Caută internet site Google
StartDespre OND ActivitatiParteneriIndicatoriDocumenteNoutatiAnunturiDespre droguri
Mortalitatea legata de consumul de droguri

Definiţia largă a decesului provocat de consumul de droguri cuprinde cazurile de supradozare ca rezultat al abuzului de lungă durată, suicidul ca rezultat al disperării provocate de circumstanţele vieţii sau al efectelor sindromului de abstinenţă şi accidentele fatale sub influenţa drogurilor.  Detalizarea acestei abordări este prezentată în îndrumarele EMCDDA. În Europa nu există o omogenitate cât priveşte aplicarea definiţiei prezentate. Unele ţări cum ar fi Italia şi Olanda reduc aplicarea doar la prima parte a definiţiei, adică includ doar supradozările, altele cum ar fi Germania  aplică definiţia largă a acestui fenomen.

Republica Moldova actualmente nu şi-a definitivat clar poziţia. Registrul Naţional al Mortalităţii (RNM) deţinut de Centrul Ştiinţifico-Practic Sănătate Publică şi Management Sanitar stochează toate cazurile de deces cifrându-le după Clasificarea Internaţională a Maladiilor nr. 10 (CIM 10). Situaţiile de neraportare a unui deces sunt excepţionale. Cazurile de deces provocate de consumul de droguri nu sunt stocate într-un registru aparte, la filtrarea bazei de date pe mortalitate ele pot fi separate. Pentru moment în certificatele de deces nu este indicată substanţa ce a cauzat decesul din care considerente tuturor cazurilor unde figurează narcomania drept cauză principală le este atribuit codul F 19.

Acest site a fost elaborat cu suportul UE in cadrul programului de asistenta pentru prevenirea abuzului si traficului de droguri in Belarus, Ucarina si Moldova (Programul BUMAD), finantat de UE si co-finantat si implementat de PNUD Moldova

OBSERVATORUL NAŢIONAL PENTRU DRODURI
MD-2009, mun.Chişinău,  str.A.Cosmescu, 3
Tel: +373 (22) 73-96-78
Fax: +373 (22) 73-51-25
e-mail: drugs@monitoring.mednet.md