rom|eng|rus 
Caută internet site Google
StartDespre OND ActivitatiParteneriIndicatoriDocumenteNoutatiAnunturiDespre droguri
Cererea de tratament

Indicatorul de cerere de tratament estimează numărul şi caracteristicile persoanelor care se adresează după tratament pentru consumul de droguri, substanţele utilizate, tipurile de tratament oferit. Estimarea se bazează pe Protocolul Comun al Indicatorului de Cerere de Tratament al Grupului Pompidou - EMCDDA acceptat în întregul spaţiu european. Utilizarea unui protocol unic reiese din necesităţile informaţionale, disponibilitatea datelor, asigurarea fiabilităţii şi comparabilităţii. Acest protocol descrie sistemul de colectare de rutină a datelor (20 variabile) pentru fiecare pacient care începe tratamentul. El oferă clasificarea centrelor de tratament, defineşte care pacienţi trebuie înregistraţi şi furnizează ghiduri despre tehnicile folosite la colectarea datelor, procesarea şi raportarea acestora. Informaţia generată la estimarea acestui indicator identifică particularităţile în utilizarea serviciilor de profil, evaluează necesităţile în resurse, contribuie la planificarea şi evaluarea serviciilor oferite consumatorilor de droguri. Deoarece fenomenul consumului de droguri şi caracteristicile consumatorilor se schimbă în timp, acest document va fi revăzut la fiecare 5 ani.

Actualmente serviciul naţional de narcologie nu se conduce de sus-numitul protocol, dar în timp acest fapt se presupune a fi realizat.

Acest site a fost elaborat cu suportul UE in cadrul programului de asistenta pentru prevenirea abuzului si traficului de droguri in Belarus, Ucarina si Moldova (Programul BUMAD), finantat de UE si co-finantat si implementat de PNUD Moldova

OBSERVATORUL NAŢIONAL PENTRU DRODURI
MD-2009, mun.Chişinău,  str.A.Cosmescu, 3
Tel: +373 (22) 73-96-78
Fax: +373 (22) 73-51-25
e-mail: drugs@monitoring.mednet.md