rom|eng|rus 
Caută internet site Google
StartDespre OND ActivitatiParteneriIndicatoriDocumenteNoutatiAnunturiDespre droguri
Bolile infecţioase legate de consumul de droguri

Indicatorul epidemiologic al bolilor infecţioase legate de consumul de droguri serveşte la determinarea răspândirii acestora şi consecinţele consumului de droguri asupra sănătăţii. Folosirea unei metodologii unice asigură comparabilitatea între ţări şi urmărirea tendinţelor fenomenului la nivel regional şi european. Bolile infecţioase ce intră în vizorul acestui indicator sunt: HIV/SIDA, hepatitele virale B, D, C şi bolile sexual transmisibile. Poate fi inclusă şi tuberculoza în dependenţă de specificul ţării. Pentru Republica Moldova prezintă interes pentru monitorizare toate infecţiile menţionate mai sus. Din unele fapte deja constatate se poate presupune că în grupul utilizatorilor de droguri injectabile indicii morbidităţii prin aceste maladii au valori mai mari decât cei calculaţi pentru populaţia generală.

Bolile infecţioase sunt considerate unele dintre cele mai serioase consecinţe asupra sănătăţii urmare a consumului de droguri injectabile şi pot determina creşterea importantă a costurilor pentru sănătate în viitorul apropiat. UDI constituie un grup cu o prevalenţă înaltă a bolilor ce intră în vizorul acestui indicator şi serveşte drept sursă de răspândire în populaţia generală prin intermediul “punţilor de legătură”. Scopul utilizării acestui indicator este de a  măsura răspândirea infecţiei (rata prevalenţei, rata infectării, % infectaţilor) în populaţia UDI şi monitorizarea tendinţelor în timp (creşterea sau descreşterea prevalenţei, infecţiile în noile subgrupuri ale UDI, modificarea prevalenţei în rândul tinerilor sau noilor UDI care pot indica modificarea incidenţei în grupul UDI).

Acest site a fost elaborat cu suportul UE in cadrul programului de asistenta pentru prevenirea abuzului si traficului de droguri in Belarus, Ucarina si Moldova (Programul BUMAD), finantat de UE si co-finantat si implementat de PNUD Moldova

OBSERVATORUL NAŢIONAL PENTRU DRODURI
MD-2009, mun.Chişinău,  str.A.Cosmescu, 3
Tel: +373 (22) 73-96-78
Fax: +373 (22) 73-51-25
e-mail: drugs@monitoring.mednet.md