rom|eng|rus 
Caută internet site Google
StartDespre OND ActivitatiParteneriIndicatoriDocumenteNoutatiAnunturiDespre droguri
Acte normative

Guvernul a promovat un şir de măsuri şi hotărâri orientate spre  dinamizarea procesului de implementare a prevederilor legislative. Prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.585 din 19 iunie 2000 Cu privire la instituirea Comisiei Interdepartamentale de Combatere a Narcomaniei şi Narcobusinessului a fost reglementată activitatea şi componenţa nominală a Comisiei. Astfel, componenţa nominală a Comisiei a fost expusă în noua redacţie prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.1318 din 8 octombrie 2002 Cu privire la componenţa nominală a Comisiei Interdepartamentale de Combatere a Narcomaniei şi Narcobusinessului.
Regulamentul instituţiei narcologice a Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova şi Regulamentul Centrului de dezintoxicare medicală din cadrul instituţiilor medicale au fost aprobate prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 329 din 3 iulie 1991 Cu privire la aprobarea Regulamentului instituţiei narcologice a Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale şi Regulamentului Centrului de dezintoxicare medicală din cadrul instituţiilor medicale şi modificate ulterior prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 433 din 7 noiembrie 2002 Cu privire la aprobarea Regulamentului instituţiei narcologice a Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale şi Regulamentului Centrului de dezintoxicare medicală din cadrul instituţiilor medicale.

Întru realizarea prevederii Legii Republicii Moldova nr.713-XV din 6 decembrie 2001 Guvernul  Republicii Moldova a aprobat Măsurile de prevenire a conducerii mijloacelor de transport în stare de ebrietate, prin Hotărîrea nr.1434 din 7 noiembrie 2002.

Prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.411 din 7 aprilie 2003 au fost aprobate Măsurile de combatere a narcomaniei şi narcobusinessului în anii 2003-2004.

În scopul cooperării şi schimbului de informaţii în domeniul combaterii traficului ilicit de droguri şi a substanţelor psihotrope, Guvernul Republicii Moldova s-a angajat să promoveze cooperarea de luare a măsurilor, semnând Acorduri bilaterale de colaborare cu alte state. Prin actele normative de mai jos au fost aprobate Acorduri de colaborare:

 1. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 908 din 10 august 2004 pentru aprobarea Acordului bilateral de colaborare între Guvernul Republicii Modova şi Guvernul Republicii Bulgaria privind cooperarea în domeniul combaterii crimei organizate, traficului ilicit de droguri, substanţe psihotrope şi precursori, terorismului şi altor tipuri de infracţiuni grave;
 2. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1391 din 24 noiembrie 2003 pentru aprobarea Acordului bilateral de colaborare între Guvernul Republicii Modova şi Guvernul Republicii Cehe  privind cooperarea în domeniul combaterii crimei organizate, traficului ilicit de droguri, substanţe psihotrope, terorismului şi altor tipuri de infracţiuni grave;
 3. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1287 din 27 octombrie 2003 pentru aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Modova şi Guvernul Statului Israel privind cooperarea în domeniul combaterii traficului ilicit şi abuzului de stupefiante, substanţe psihotrope şi altor crime grave;
 4. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1287 din 27 octombrie 2003 pentru aprobarea Acordului bilateral de colaborare între Guvernul Republicii Modova şi Guvernul Republicii Letone privind cooperarea în domeniul combaterii terorismului, traficului ilicit de droguri, substanţe psihotrope şi precursori şi crimei organizate;
 5. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 676 din 19 iulie 2001 pentru aprobarea Acordului privind cooperarea statelor-membre C.S.I. în lupta cu traficul ilicit de substanţe narcotice, psihotrope şi a precursorilor;
 6. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 376 din 29 mai 2001 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere între Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova şi Asociaţia Şefilor de Poliţie, Procuratura Regală a Angliei şi Ţării Galilor, Oficiul pentru Fraude Grave, Departamentul de Taxe Vamale şi Accize al Maiestăţii Sale, Brigada Naţională împotriva Criminalităţii şi Serviciul Naţional de Informaţii în domeniul Criminalităţii ale Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord cu privire la cooperarea în combaterea infracţiunilor grave, crimei organizate, traficului ilicit de droguri şi în alte probleme similare de interes reciproc;
 7. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 710 din 27 iulie 1999 pentru aprobarea Acordului de colaborare între Guvernul Republicii Modova şi Guvernul Republicii Turcia cu privire la  combaterea terorismului, traficului internaţional ilicit de droguri, terorismului internaţional şi altor crime organizate.
 8. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 976 din 21 octombrie 1997 pentru aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Modova şi Guvernul Republicii Ungare cu privire la  cooperarea în domeniul combaterii terorismului, traficului ilicit de droguri şi crimei organizate.

Întru operaţionalizarea prevederilor actelor legislative şi normative prezentate anterior Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova a aprobat următoarele acte interne:

 1. Ordinul Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova nr.327 din 27 noembrie 2002 “Cu privire la prevenirea conducerii mijloacelor de transport în stare de ebrietate”. Acest act normativ reglementează efectuarea, evidenţa, eliberarea concluziilor şi certificatelor şi instruirea în “Controlul treziei”;

 2. Ordinul Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova nr.359 din 30 decembrie 2002 “Referitor la expertiza medicală pentru stabilirea stării de ebrietate şi “Controlul treziei”. Acest act normativ are drept scop îmbunătăţirea organizării şi efectuării expertizei stării de ebrietate, “Controlul treziei”;

 1. Ordinul Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova nr.11 din 20 ianuarie 2003 „Cu privire la prestarea serviciilor medicale cu plată” cu indicarea tarifelor pentru examenul medical pentru obţinerea permisului de conducere a transportului şi al conducătorilor mijloacelor de transport, completat prin Ordinul Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova nr.85 din 14 martie 2003, Supliment la Ordinul Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova nr.11 din 20.01.2003 „Cu privire la prestarea serviciilor medicale cu plată” care detalizează Modul de instruire antialcoolică şi antidrog a persoanelor candidate de a primi permisul de conducere a mijloacelor de transport şi pregătirea cadrelor;

 2. Ordinul Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova nr.20 din 31 ianuarie 2003 „Cu privire la acordarea asistenţei medico-sociale bolnavilor de alcoolism cronic, narcomanie sau toxicomanie şi realizarea măsurilor de control în prevenirea consumului abuziv de alcool, consumului ilicit de droguri şi de alte substanţe psihotrope” prevede aprobarea regulamentului de spitalizare nebenevolă în instituţia narcologică, contraindicaţiile pentru tratament obligatoriu în instituţiile curativ-profilactice şi pentru trimiterea în instituţiile de adaptare socială a Ministerului Justiţiei, precum şi documentaţia medicală necesară pentru activitate;

 1. Ordinul Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova nr.114 din 7 aprilie 2003 „Cu privire la prestarea serviciilor medicale cu plată”, prevede tarifele pentru investigaţiile de laborator necesare pentru stabilirea stării de ebrietate, instruirea antialcoolică şi antidrog cu eliberarea unui aviz consultativ şi a adeverinţei medicale;

 2. Ordinul Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova nr.159 din 20 mai 2003 „Cu privire la terapia substituitivă bolnavilor de narcomanie”, reglementează perfecţionarea formelor şi metodelor de tratament ale persoanelor dependente de droguri şi implementarea terapiei substituitive la bolnavii de narcomanie cu specificarea indicaţiilor şi condiţiilor de aplicare a terapiei în cauză;

 3. Ordinul Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova nr.260 din 3 septembrie 2003 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind depistarea, înregistrarea şi evidenţa persoanelor antrenate în consum de droguri şi de alte substanţe psihotrope”, stipulează categoriile de persoane care sunt luate în supraveghere medicală şi durata acesteia, formele şi metodele de depistare, temeiul pentru examinarea medicală la medicul specialist narcolog, organizarea evidenţei şi supravegherii medicale, evidenţa unică automatizată şi temeiul pentru scoaterea de la evidenţă narcologică sau supravegherea medicală a persoanelor cu probleme narcologice cauzate de utilizarea drogurilor şi altor substanţe psihotrope;

 4. Ordinul Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova nr.375 din 29 decembrie 2003 „Cu privire la organizarea asistenţei medicale persoanei asigurate, în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală”, reglementează organizarea asistenţei medicale pentru toate categoriile de pacienţi asiguraţi, fără careva specificări despre pacienţii narcologici;

Acte normative privind OND
La recomandarea Programului de Asistenţă pentru prevenirea abuzului şi traficului  de droguri în Belarus, Ucraina, Moldova (Programul BUMAD), finanţat de Uniunea Europeană, Comisia Interdepartamentală a Guvernului pentru Combaterea Narcomaniei şi Narcobusinessului prin Hotărârea nr. 2 din 27 februarie 2004 a luat decizia de a crea în cadrul Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova o unitate responsabilă de analiza centralizată a datelor neconfidenţiale privind abuzul şi traficul ilicit de droguri. Prin Ordinul Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova nr.164 din 18 mai 2004, această unitate numită Observatorul Naţional pentru Droguri a fost creată în cadrul Centrului Ştiinţifico-Practic Sănătate Publică şi Management Sanitar.
Acest site a fost elaborat cu suportul UE in cadrul programului de asistenta pentru prevenirea abuzului si traficului de droguri in Belarus, Ucarina si Moldova (Programul BUMAD), finantat de UE si co-finantat si implementat de PNUD Moldova

OBSERVATORUL NAŢIONAL PENTRU DRODURI
MD-2009, mun.Chişinău,  str.A.Cosmescu, 3
Tel: +373 (22) 73-96-78
Fax: +373 (22) 73-51-25
e-mail: drugs@monitoring.mednet.md