rom|eng|rus 
Caută internet site Google
StartDespre OND ActivitatiParteneriIndicatoriDocumenteNoutatiAnunturiDespre droguri
Legislaţia privind combaterea abuzului şi traficului ilicit de droguri
Transformările sociale în Republica Moldova în anii ´90 au şubrezit mecanismele de control, moştenite prin tradiţie  din perioada sovietică. Caracterul lor a pierdut din actualitate şi eficacitate. Strategiile elaborate în primii ani ai independenţei nu s-au soldat cu succes, în mare parte datorîndu-se lipsei experienţei în domeniu şi instabilităţii socio-economice şi politice din ţară. Aspectul legislativ al problemei a evoluat în timp odată cu creşterea competenţei ţării în elaborarea unor acte legislative proprii în condiţii de independenţă.  Calitatea actelor legislative elaborate sînt calificate drept satisfăcătoare, dar în realizarea practică eficacitatea lor nu şi-a atins obiectivele din mai multe cauze, inclusiv datorită deficitului de acoperire financiară a activităţilor şi abordării depăşite a realităţii.

Tabelul sintetic al prevederilor Comitetului permanent de control asupra drogurilor relativ la determinarea cantităţii mari sau mici de substanţe narcotice deţinute ilegal sau traficate a fost întocmit potrivit proceselor verbale  ale şedinţelor Comitetului nr. 1 din 15.01.1997. În decembrie 1998, prin hotărârea şedinţei în plen, Comitetul permanent de control asupra drogurilor a aprobat Tabelele şi Lista substanţelor narcotice, substanţelor psihotrope care se află sub controlul internaţional, în corespundere cu Convenţiile ONU din anii 1961, 1971 şi 1988. Pe parcursul anilor următori aceste tabele şi liste au fost modificate în conformitate cu procesele verbale nr.7 din 01.12.1998, nr.1 din 05.01.2000 şi nr.5 din 04.12.2000 ale şedinţelor Comitetului permanent de control asupra drogurilor şi aprobate prin Hotărârea Comisiei Interdepartamentale de Combatere a Narcomaniei şi Narcobusinessului nr. 3 din 6 decembrie 2002 Cu privire la modificarea tabelelor şi listelor substanţelor narcotice şi psihotrope supuse controlului de către Comisia Interdepartamentală de Combatere a Narcomaniei şi Narcobusinessului. Impuse de necesitate, modificările survenite la acest act normativ au fost expuse în Hotărârea Comisiei Interdepartamentale de Combatere a Narcomaniei şi Narcobusinessului nr.7 din 11 iulie 2003 Cu privire la modificarea tabelelor şi listelor substanţelor narcotice şi psihotrope şi în Hotărârea Comisiei Interdepartamentale de Combatere a Narcomaniei şi Narcobusinessului nr.1088 din 5 mai 2004 Cu privire la aprobarea tabelelor şi listelor substanţelor narcotice, psihotrope şi precursorilor acestora, supuse controlului de către Comisia Interdepartamentală de Combatere a Narcomaniei şi Narcobusinessului.

Legea Republicii Moldova nr. 382-XIV din 6 mai 1999 Cu privire la circulaţia substanţelor narcotice şi psihotrope şi a precursorilor, are ca obiectiv promovarea politicii de stat în domeniul nominalizat. În conformitate cu prezenta lege a fost adoptată funcţionalitatea şi obligaţiunile Comitetului permanent de control asupra drogurilor din cadrul Ministerului Sănătăţii şi ale Comisiei Interdepartamentale de Combatere a Narcomaniei şi Narcobusinessului, care reprezintă interesele interne şi externe ale Republicii Moldova în problemele combaterii narcomaniei şi narcobusinessului.  Monitorizarea procesului executoriu a vădit modificarea şi completarea art.41 al prezentei legi, expuse în Legea Republicii Moldova nr. 104-XV din 13 mai 2003 Pentru modificarea şi completarea unor acte legislative. În această modificare sînt specificate momentele principale ce trebuie respectate la eliberarea licenţei pentru desfăşurarea activităţii farmaceutice cu aplicarea substanţelor narcotice şi psihotrope şi a precursorilor.

Prin Legea Republicii Moldova nr.713-XV din 6 decembrie 2001 Privind controlul şi prevenirea consumului abuziv de alcool, consumului ilicit de droguri şi alte substanţe psihotrope, statul şi-a definitivat politica în domeniu, orientată spre crearea condiţiilor de implementare în societate a principiilor etice, scopurilor şi strategiilor de acţiuni privind eradicarea consumului ilicit de droguri şi altor substanţe psihotrope. Pe parcursul implementării, prezenta lege a necesitat unele modificări şi completări. Legea Republicii Moldova nr.210-XV din 29 mai  2003 stipulează modificarea articolului 20 al  Legii Republicii Moldova nr.713-XV din 6 decembrie 2001 Privind controlul şi prevenirea consumului abuziv de alcool, consumului ilicit de droguri şi alte substanţe psihotrope precum şi Legea Republicii Moldova nr.394-XV din 16 octombrie 2003, stipulează modificarea Legii Republicii Moldova nr. 1036-XIII din 17 decembrie 1996 Cu privire la sistemul penitenciar  şi a Legii Republicii Moldova nr.713-XV din 6 decembrie 2001 Privind controlul şi prevenirea consumului abuziv de alcool, consumului ilicit de droguri şi alte substanţe psihotrope.

Legea Republicii Moldova nr. 333-XV din 24 iulie 2003 Pentru modificarea unor acte legislative, prevede modificări la Legea Republicii Moldova nr.845-XII din 3 ianuarie 1992 Despre antreprenoriat şi întreprinderi cu includerea necesităţii de obţinere a licenţei pentru tipurile de activitate care se desfăşoară în bază de licenţă, precum şi la Legea Republicii Moldova nr. 1456-XII din 25 mai 1993 Cu privire la activitatea farmaceutică, care stipulează licenţierea conform legislaţiei în vigoare şi la Legea Republicii Moldova nr.451 – XV din 30 iulie 2001 privind licenţierea unor genuri de activitate.

Codul Penal al Republicii Moldova nr. 985- XV din 18 aprilie 2002 a fost modificat prin Legea Republicii Moldova nr.211-XV din 29 mai 2003 Pentru modificarea şi completarea Codului Penal al Republicii Moldova. În conformitate cu acest act legislativ deţinerea ilegală a unei cantităţi de droguri este urmărită penal. Stipularea cantităţilor de droguri este reglementat în Tabelul sintetic din 15.01.97 al prevederilor Comitetului permanent de control asupra drogurilor relativ la determinarea cantităţii mari sau mici de substanţe narcotice deţinute ilegal ori traficate şi modificările ulterioare ale acestuia.

Consumul de droguri în Republica Moldova este decriminalizat. Persoana consumatoare de droguri este sancţionată administrativ conform art. 44 al Codului Contravenţii Administrative (CCA). Semănatul sau creşterea ilegala de mac sau de cânepa sunt supuse amendei conform art.105 al CCA.
Acest site a fost elaborat cu suportul UE in cadrul programului de asistenta pentru prevenirea abuzului si traficului de droguri in Belarus, Ucarina si Moldova (Programul BUMAD), finantat de UE si co-finantat si implementat de PNUD Moldova

OBSERVATORUL NAŢIONAL PENTRU DRODURI
MD-2009, mun.Chişinău,  str.A.Cosmescu, 3
Tel: +373 (22) 73-96-78
Fax: +373 (22) 73-51-25
e-mail: drugs@monitoring.mednet.md