rom|eng|rus 
Caută internet site Google
StartDespre OND ActivitatiParteneriIndicatoriDocumenteNoutatiAnunturiDespre droguri
Informatii de contact

Observatorul Naţional pentru Droguri
Monitorizarea şi Evaluarea Programelor Naţionale
Centrul Ştiinţifico-Practic Sănătate Publică şi Management Sanitar
Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale

str. A.Cosmescu 3, Chişinău, MD 2009
Republica Moldova

Tel. (373) 22 72 90 11
Tel/fax (373) 22 73 51 25

www.observator.mednet.md

Acest site a fost elaborat cu suportul UE in cadrul programului de asistenta pentru prevenirea abuzului si traficului de droguri in Belarus, Ucarina si Moldova (Programul BUMAD), finantat de UE si co-finantat si implementat de PNUD Moldova

OBSERVATORUL NAŢIONAL PENTRU DRODURI
MD-2009, mun.Chişinău,  str.A.Cosmescu, 3
Tel: +373 (22) 73-96-78
Fax: +373 (22) 73-51-25
e-mail: drugs@monitoring.mednet.md